Wizyta na grobach w sąsiednim kraju? Zasady wjazdu dla Polaków

ShutterstockWizyta na grobach w sąsiednim kraju? Zasady wjazdu dla Polaków

Nowe zasady wjazdu do Czech i Litwy wprowadzone ostatnio dla Polaków mogą niektórym pokrzyżować plany odwiedzenia tam grobów bliskich. Rosnąca liczba zakażeń w naszym kraju skłania sąsiadów do zwiększenia rygorów bezpieczeństwa. Sprawdziliśmy, na jakich warunkach Polacy mogą teraz przekraczać granice państw ościennych.

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem
Weryfikujemy fake newsy, sprawdzamy dane, analizujemy informacje z sieci

Wprawdzie w tych dniach chodzi zazwyczaj o krótki wyjazd na groby najbliższych, lecz jeśli wiąże się to z przekroczeniem granicy, trzeba sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy epidemiczne. Informacje dotyczące konkretnych państw są dostępne na unijnej stronie Re-open EU, na stronach polskich ambasad w poszczególnych krajach i w aplikacji mobilnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą", w zakładce: "Ostrzeżenia dot. COVID-19".

Podajemy przepisy obowiązujące na dzień 29 października.

Prognozowana temperatura na Wszystkich Świętych (w dniach 29.10-2.11)
Prognozowana temperatura na Wszystkich Świętych (w dniach 29.10-2.11)Ventusky.com

Niemcy

Według niemieckiej klasyfikacji Polska nie jest obecnie obszarem wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet) ani obszarem występowania mutacji (Virusvariantengebiet). To znaczy, że osoby w pełni zaszczepione muszą okazać jedynie dowód szczepienia (Unijny Certyfikat COVID-19 w formie papierowej lub w aplikacji mObywatel) – lecz od podania ostatniej dawki szczepionki powinno minąć co najmniej 14 dni.

Osoby niezaszczepione muszą przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa. W przypadku szybkich testów antygentowych ma on być wykonany najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem do Niemiec; w przypadku testów PCR obowiązują 72 godziny. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie otrzymania wyniku. Wynik testu musi być w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Polskie testy są uznawane, jeśli są przetłumaczone. Z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu zwolnione są:

dzieci do 12. roku życia

ozdrowieńcy (między 28. dniem a 6. miesiącem po chorobie)

osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu granicznego do 24 godzin

osoby przewożące zawodowo osoby lub towary

pracownicy transgraniczni.

Przed wjazdem do Niemiec z Polski nie jest konieczne zgłoszenie, rejestracja lub wypełnienie formularza online.

Czechy

27 października Polska została uznana przez Czechy za kraj wysokiego ryzyka.

Nie zmieniło to zasad wjazdu dla osób w pełni zaszczepionych (co najmniej 14 dni po otrzymaniu ostatniej dawki). Muszą tylko mieć certyfikat zaszczepienia (w formie papierowej lub w aplikacji mObywatel), a przed wyjazdem wypełnić formularz lokalizacyjny na stronie https://plf.uzis.cz/. Takie same zasady obowiązują ozdrowieńców (jeśli upłynęło nie więcej niż 180 dni od końca choroby).

Zaostrzono natomiast zasady dla osób niezaszczepionych. Przed przekroczeniem granicy (maksymalnie 72 godziny) muszą wykonać test na koronawirusa (wyłącznie test PCR) i wypełnić formularz lokalizacyjny. Po wjeździe na terytorium Czech są zobowiązane do noszenia maseczek ochronnych (o standardzie FFP2 lub wyższym) aż do uzyskania negatywnego wyniku testu PCR przeprowadzonego między piątym a siódmym dniem pobytu. Z tych obowiązków zwolnione są:

dzieci do 12. roku życia

osoby podróżujące do Czech drogą lądową z państw bezpośrednio sąsiadujących do 24h w uzasadnionym celu

osoby podróżujące tranzytem drogą lądową do 12h.

Minister zdrowia o obostrzeniach 1 listopada
Minister zdrowia o obostrzeniach 1 listopadatvn24

Słowacja

Każda osoba wjeżdżająca z Polski na Słowację musi wypełnić formularz e-hranica na stronie korona.gov.sk/ehranica (język słowacki) lub korona.gov.sk/en/ehranica (język angielski). Osoby przylatujące na terytorium Słowacji samolotem są zobowiązane także do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej mindop.sk/covid.

W pełni zaszczepieni poza dowodem wypełnienia formularza muszą mieć także krajowe zaświadczenie o szczepieniu lub Unijny Certyfikat COVID-19 (w formie papierowej lub w aplikacji mObywatel). Za osobę w pełni zaszczepioną uznaje się tę, która przyjęła drugą dawkę dwudawkowej szczepionki co najmniej 14 dni przed wjazdem na Słowację lub pierwszą dawkę jednodawkowej szczepionki co najmniej 21 dni przez wjazdem na Słowację. Za osoby w pełni zaszczepione uznaje się także ozdrowieńców, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki co najmniej 14 dni przed wjazdem na Słowację, ale jeśli nastąpiło to w okresie do 180 dni od przechorowania COVID-19.

Dość restrykcyjne zasady dotyczą natomiast niezaszczepionych, w tym niezaszczepionych ozdrowieńców. Po wjeździe na Słowację muszą się poddać kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych na 10 dni. Najwcześniej w piątym dniu kwarantanny mogą wykonać test PCR, którego negatywny wynik może zwolnić z dalszej kwarantanny. Negatywny wynik testu jest też niezbędny, by zakończyć kwarantannę po upływie 10 dni.

Z obowiązku kwarantanny zwolnione są dzieci poniżej 12 lat i dwóch miesięcy, lecz tylko w przypadku, jeśli ten obowiązek nie dotyczy ich rodziców lub opiekunów, z którymi wjechały na Słowację. Lista wszystkich zasad zwolnienia z kwarantanny, dotyczących m.in. osób przejeżdżających tranzytem do innego państwa UE, dostępna jest na stronie polskiej ambasady w Bratysławie w sekcji "Zasady zwolnienia z kwarantanny".

Na Słowacji restrykcyjnie pochodzi się także do tranzytu. Obywatele Polski mogą przejechać tranzytem przez terytorium Słowacji bez konieczności spełniania wszystkich powyższych wymogów, ale przejazd może trwać maksymalnie osiem godzin, a zatrzymywanie się jest możliwe tylko na stacjach benzynowych, by zatankować paliwo. W ramach tranzytu dozwolone jest poruszanie się wyłącznie po wyznaczonych trasach.

Ukraina

Polacy zaszczepieni udający się na Ukrainę muszą przedstawić na granicy dokument potwierdzający odbycie pełnego cyklu szczepień lub przyjęcia jednej lub kilku dawek szczepionki zatwierdzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia.

Ozdrowieńcy muszą mieć ze sobą dokument potwierdzający przebycie COVID-19 wystawiony przez jedno z państw UE (np. unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) lub przez państwo, które podpisało z Ukrainą umowę o wzajemnym uznawaniu certyfikatów COVID-19. Do tego niezbędne jest zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia.

Niezaszczepieni muszą mieć natomiast negatywny wynik testu antygenowego lub PCR przeprowadzonego maksymalnie 72 godziny przed wjazdem na Ukrainę i zaświadczenie o ubezpieczeniu. Mimo okazania testu obowiązuje ich także kwarantanna z wykorzystaniem aplikacji "Wdoma". Kwarantanna rozpoczyna się 72 godziny po przekroczeniu granicy, trwa 10 dni i może zostać skrócona po uzyskaniu negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR.

Z tych wymogów zwolnione są dzieci do 12. roku życia, a z samego obowiązku kwarantanny osoby do 18. roku życia oraz osoby podróżujące po terytorium Ukrainy tranzytem pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego, że nie będzie on trwał dłużej niż 48 godzin.

Obowiązkowe dla wszystkich Polaków ubezpieczenie musi pokrywać ewentualne koszty związane z leczeniem COVID-19 oraz ewentualną obserwacją w placówce medycznej. Powinno obejmować cały okres pobytu na Ukrainie i ma być wystawione przez firmę zarejestrowaną na Ukrainie, mającą tam swoje przedstawicielstwo lub umowę o assistance z ukraińskim partnerem.

Białoruś

Rok temu, 29 października 2020 roku, wjazd z Polski na Białoruś drogą lądową został wstrzymany. Teraz jest możliwy tylko drogą powietrzną na lotnisko międzynarodowe w Mińsku.

Osoby zaszczepione muszą okazać dowód ukończonego co najmniej przed miesiącem cyklu szczepień przeciw COVID-19. Osoby niezaszczepione muszą mieć negatywny wynik testu PCR w języku angielskim, rosyjskim lub białoruskim. Nie określono, jak aktualny powinien być test. Oprócz tego niezaszczepieni muszą się poddać siedmiodniowej kwarantannie.

Litwa

Od 4 października Polska jest na litewskiej liście krajów podwyższonego ryzyka.

Wszyscy wjeżdżający na Litwę Polacy muszą maksymalnie 48 godzin przed wjazdem wypełnić ankietę dla podróżnych, która jest w języku angielskim na stronie keleiviams.nvsc.lt/en/form.

Osoby w pełni zaszczepione dodatkowo muszą mieć certyfikat szczepienia (od przyjęcia drugiej dawki ma minąć co najmniej 14 dni). Ozdrowieńcy, którzy wyzdrowieli w ciągu ostatnich 180 dni (i zostało to potwierdzone testem PCR), poza wypełnieniem ankiety muszą mieć przy sobie potwierdzenie z zakładu opieki zdrowotnej lub unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Niezaszczepieni natomiast mają przedstawić na granicy negatywny wynik testu (PCR - maksymalnie 72 godziny przed wjazdem, antygenowy - maksymalnie 48 godzin przed wjazdem). Negatywny wyniku testu nie zwalnia jednak z obowiązku 10-dniowej izolacji. Można ją skrócić, przedstawiając negatywny wynik testu PCR wykonanego najwcześniej w siódmym dniu izolacji.

Z obowiązku izolacji zwolnione są dzieci do lat 16 i osoby podróżujące przez Litwę tranzytem. Dzieci w wieku 12-16 lat muszą jednak przedstawić negatywny wynik testu antygentowego lub PCR wykonanego przed wjazdem na Litwę, żeby uniknąć izolacji.

Powrót do Polski

Obostrzenia obowiązują również Polaków wracających do kraju zza granicy. Podróżni muszą przedstawić jeden z trzech poniższych dokumentów:

zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu

dokument potwierdzający przebycie choroby nie później niż 180 dni przed wjazdem

negatywny wynik testu antygenowego lub PCR wykonanego 48 godzin przed wjazdem.

W przeciwnym razie zostaną skierowani na dziesięciodniową kwarantannę. Jeśli wjechali z krajów strefy Schengen (oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Turcji), mogą skrócić ją po otrzymaniu negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR po 48 godzinach od przekroczenia granicy. W przypadku przyjazdu lub przylotu do Polski z krajów spoza strefy Schengen (i pięciu wymienionych krajów) test zwalniający z kwarantanny można wykonać dopiero w ósmym dniu.

Z obowiązkowej kwarantanny zwolnione są również dzieci do 12. roku życia podróżujące z krajów strefy Schengen pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciw COVID-19 lub mają negatywny wynik testu na COVID-19. Jeśli dzieci wracają z dorosłymi z krajów spoza strefy Schengen, dorośli muszą być zaszczepieni, by dzieci były zwolnione z kwarantanny, negatywny wynik testu nie wystarczy.

Autor: Michał Istel / Źródło: Konkret24, zdjęcie: Shutterstock

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Trzy miliony, pięć milionów złotych czy jednak więcej? Kancelaria premiera nie ujawnia, ile z publicznych środków zapłacono za "profrekwencyjną akcję informacyjną" związaną z referendum zorganizowanym przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Z szacunkowych danych wynika, że koszty promocji mogły wynieść sporo ponad pięć milionów.

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Referendum nie wypaliło, publiczne pieniądze wydano

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

"Nowotwory, których dotąd medycyna nie widziała" - taki fałszywy przekaz o "turbo raku" wywołanym rzekomo przez szczepionki na COVID-19 przebił się do mediów. Wyjaśniamy, skąd pochodzi i dlaczego jest nieprawdziwy.

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

"Turbo rak" po szczepieniach na COVID-19? Skąd się wziął ten fake news

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych ma nagranie, które według internautów pokazuje moment zniszczenia budynku parlamentu w Gazie. Jednak choć do tej eksplozji doszło na tamtym terenie, przekaz rozsyłany z filmem jest fake newsem.

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

"Wysadzili budynek parlamentu w Gazie"? Nie, to inne miejsce

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Obywatelski projekt ustawy "Tak dla in vitro" budzi duże dyskusje. Poseł PiS Henryk Kowalczyk przekonuje, że naprotechnologia jest skuteczniejszą metodą niż in vitro. Eksperci pytani przez Konkret24 wyjaśniają: tych dwóch metod nie można porównywać. - Za wypowiedzą pana posła stoi niewiedza - stwierdza profesor Rafał Kurzawa.

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Kowalczyk: naprotechnologia skuteczniejsza niż in vitro. "Za wypowiedzą posła stoi niewiedza"

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Małgorzata Paprocka z Kancelarii Prezydenta RP w dyskusji o przyszłych komisjach śledczych przekonywała, że politycy Trzeciej Drogi szli do wyborów pod hasłem "Zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu" i nie planowali rozliczać rządu poprzedników. To nieprawda.

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Zapowiadali: "zostawiamy przeszłość, idziemy do przodu"? Nie, obiecali rozliczenia

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W pierwszym wystąpieniu w Sejmie nowej kadencji prezydent Andrzej Duda podkreślał swoje konstytucyjne uprawnienia i przestrzegał, że "porządek konstytucyjny musi zostać zachowany". Te słowa zaprzeczają decyzjom, które wcześniej sam podejmował, a które według ekspertów prawa naruszały Konstytucję RP. Przypominamy.

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Andrzej Duda: "nie zgodzę się na obchodzenie prawa". Przypominamy, co sam robił

Źródło:
Konkret24

Politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzają, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia blokuje rozpatrywanie projektów uchwał i ustaw, mimo że obiecał zlikwidować tak zwaną sejmową zamrażarkę. Mówią nieprawdę, używając tego potocznego określenia pewnego etapu procesu legislacyjnego niezgodnie z tym, co ono oznacza. Wyjaśniamy.

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Morawiecki i Jabłoński mówią o "zamrażarce Hołowni". Dlaczego nie mają racji?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Cztery razy więcej protestów wyborczych niż w 2019 roku wpłynęło do Sądu Najwyższego w związku z wyborami parlamentarnymi. To najwięcej w ciągu ostatnich 30 lat. Protestów w sprawie referendum wpłynęło ponad dwa tysiące. O ważności referendum Sąd Najwyższy zdecyduje już 7 grudnia. 

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Rekordowa liczba protestów w sprawie wyborów i referendum. Dane Sądu Najwyższego

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Suski prezentuje listę zarzutów wobec nowych władz Sejmu. Mówi o "łamaniu demokracji" i "PRL-u". A pytany o niezrealizowaną przez PiS obietnicę wprowadzenia pakietu demokratycznego, przekonuje, że takiej nie było. Przypominamy, dlaczego nie ma racji.

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Suski: "nie mieliśmy wprowadzić pakietu demokratycznego". Nieprawda, obiecali

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski,
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Antoni Macierewicz chciałby postawić marszałka Sejmu Szymona Hołownię przed Trybunałem Stanu za to, że nie dopuścił do debaty na uchwałą autorstwa PiS. Wyjaśniamy, dlaczego poseł PiS nie ma racji.

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Macierewicz: za brak uchwały marszałek Hołownia pod Trybunał Stanu. To niemożliwe 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Ponad jedna trzecia fake newsów i manipulacji rozpowszechnianych w internecie w krajach europejskich w ciągu miesiąca dotyczyła konfliktu Izraela z Hamasem. Od półtora roku żaden temat nie angażował tak bardzo twórców dezinformacji. W rozmowie z Konkret24 ekspert wyjaśnia, dlaczego właśnie ten konflikt interesuje ludzi niedotkniętych bezpośrednio jego skutkami.

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

"Fakty medialne", które żyją własnym życiem. Dezinformacja o walkach Izraela z Hamasem

Autor:
oprac.
Krzysztof Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Zapowiedzi powołania sejmowej komisji śledczej w sprawie tak zwanych wyborów kopertowych spowodowały, że politycy mówią o postawieniu przed Trybunałem Stanu ówczesnego ministra Jacka Sasina. Rzeczywiście, był on twarzą nieudanych wyborów prezydenckich z 2020 roku, ale czy to on podjął bezprawne decyzje? Przypominamy, o co chodziło w sprawie tych wyborów i którzy politycy za co odpowiadają.  

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Sasin przed Trybunał Stanu za wybory kopertowe? Kto, kiedy, jakie decyzje podejmował 

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Według byłego premiera można skrócić okres rządów Mateusza Morawieckiego i nowej Rady Ministrów i w to miejsce szybciej powołać Donalda Tuska i jego rząd - wystarczy zastosować procedurę konstruktywnego wotum nieufności. Konstytucjonaliści mają bardzo duże wątpliwości w tej sprawie.

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Miller: konstruktywne wotum nieufności "natychmiast po zaprzysiężeniu rządu". Prawnicy przestrzegają

Źródło:
Konkret24

"We Wrocławiu pan ze wschodu latał z klamką grożąc Polakom" - ostrzegali w miniony weekend internauci i publikowali nagranie przedstawiające rzekomo takie zdarzenie. To fałszywy przekaz. Wyjaśniamy, co naprawdę się wydarzyło, kogo mężczyzna próbował odstraszyć i czy miał pistolet.

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

We Wrocławiu "Ukrainiec mierzył z broni"? Uwaga, to fałszywy przekaz

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

Wyjęcie z sejmowej zamrażarki obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro" wznowiło dyskusję na temat metody in vitro. W jej ramach europoseł PiS profesor Zdzisław Krasnodębski oświadczył, że "in vitro nie leczy bezpłodności". Ekspert tłumaczy, dlaczego ta wypowiedź jest "niedojrzała i jest pewną formą manipulacji".

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Krasnodębski: "In vitro nie leczy bezpłodności". Wyjaśniamy

Źródło:
Konkret24

Przywrócenie praworządności po okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to jedno z najważniejszych zadań, jakie postawiła sobie po wyborach demokratyczna większość. Zmiany miałyby dotyczyć też kierownictwa prokuratury, w tym stanowiska prokuratora krajowego. Czy jednak po nowelizacji ustawy nie zostało ono "zabetonowane"? Prawnicy zgodnie wskazują na pewien wadliwy przepis, ale co do jego obejścia już są podzieleni.

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Jak zmienić prokuratora krajowego? "Wada logiczna" w ustawie

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Poseł Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że po ewentualnej zmianie traktatów to Unia Europejska zdecyduje o tym, czy w Polsce będzie obowiązywać wspólna europejska waluta euro. Nie ma racji. To kolejna odsłona manipulacyjnej narracji PiS, według której zmiany w traktatach pozbawią Polskę suwerenności.

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Kownacki: "Unia będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro". To nieprawda

Autor:
Piotr
Jaźwiński,
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według ministra edukacji Przemysława Czarnka to prezydenci dużych miast w 2020 roku uniemożliwili przeprowadzenie wyborów prezydenckich, tzw. wyborów kopertowych. Samorządowcy mieli nie przekazać baz danych wyborców. Tyle że sądy administracyjny i powszechny oraz NIK uznały, że takie polecenia premiera dla samorządowców były niezgodne z prawem.

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Czarnek: to samorządowcy zablokowali wybory kopertowe. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według posłanki Joanny Muchy kierowanie resortem zdrowia to "misja samobójcza" politycznie, ale też "w sensie zupełnie fizycznym". I przypominała, że dwóch ministrów zdrowia zmarło w trakcie pełnienia tej funkcji. Nadużyciem jest sugerowanie, że kierowanie tym ministerstwem wiąże się z ryzykiem.

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Mucha: dwóch ministrów zdrowia "odeszło z tego świata, sprawując tę funkcję". To nie ma związku

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Zdaniem polityków prawicy marszałek Sejmu Szymon Hołownia mógł inaczej zachować się w przypadku zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego z aresztu lub chociaż dłużej się zastanawiać. Porównują tę sytuację do historii z aresztowanym katalońskim politykiem, również wybranym do Parlamentu Europejskiego, którego jednak nie chronił immunitet. Jednak te sytuacje tylko pozornie są podobne.

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Politycy PiS o zwolnieniu Karpińskiego z aresztu: podobny przypadek był w Hiszpanii. To pozorne podobieństwo

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Poseł Konfederacji Stanisław Tyszka stwierdził, że już od 2024 roku każdy polski obywatel będzie musiał zapłacić podatek za posiadanie samochodu spalinowego. Nie ma to potwierdzenia w faktach.

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Tyszka: każdy obywatel będzie musiał zapłacić nowy podatek od samochodu spalinowego. Nieprawda

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

28 poprawek do traktatów unijnych wskazał premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Sejmie. Wszystkie mają coś wspólnego, a przekaz o nich jest zmanipulowany. Premier zapewniał, że to "gra o suwerenność, gra o polską niepodległość", lecz zdaniem ekspertów to "cyniczna gra polityczna". O co chodzi?

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Jak PiS buduje mit "gry o suwerenność"

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Według krakowskiej kurator oświaty "w szwedzkich przedszkolach są specjalne pokoje, do których nauczycielka idzie z dzieckiem i go masturbuje". Nie znaleźliśmy potwierdzenia tych informacji, a zdementowała je ambasada Szwecji w Warszawie. Być może Barbarze Nowak chodziło o sytuację z Niemiec.

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Barbara Nowak o pokojach do masturbacji w Szwecji. Nie ma potwierdzenia

Autor:
Jan
Kunert,
współpraca
Michał Istel
Źródło:
Konkret24

Wykres pokazujący, że liczba zachorowań na COVID-19 jest już rzekomo tak duża, iż "przebiliśmy właśnie prawie wszystkie poprzednie fale pandemii oprócz pierwszej", wywołał komentarze internatów, a także lekarzy. Rzeczywiście, zachorowań przybywa. Tłumaczymy, dlaczego jednak trudno teraz szacować wysokość fali zakażeń koronawirusem.

"Przebiliśmy prawie wszystkie fale COVID-19"? Jaki jest problem z tym wykresem

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

W czasie rządów Zjednoczonej Prawicy sądy częściej niż za rządów PO-PSL odmawiały prokuratorom, by zastosować tymczasowe aresztowanie – przekonuje poseł PiS Paweł Jabłoński. Jednak z porównań statystyk wynika, że w czasach PO-PSL liczba wniosków o tymczasowy areszt malała, podczas gdy za Zjednoczonej Prawicy wzrosła. Więcej odmów wcale więc nie oznacza, że sytuacja się poprawiła.    

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Jabłoński: sądy "częściej odmawiają" tymczasowego aresztowania. Czego nie mówi?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Najbardziej brutalna", "agresywna", "łamiąca reguły przyzwoitości" - tak politolodzy i publicyści oceniali tegoroczną kampanię wyborczą do parlamentu. Znalazło to odzwierciedlenie w liczbie procesów prowadzonych w sądach w trybie wyborczym. Jak sprawdził Konkret24, było ich ponad 120 - o ponad jedną trzecią więcej niż cztery lata wcześniej.

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Procesy w trybie wyborczym: wzrost o jedną trzecią. Kto przegrał, kto wygrał?  

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Uczeń w Kanadzie - według małopolskiej kurator Barbary Nowak - miał zostać aresztowany, bo "powiedział, że są dwie płcie". Zaś nauczyciel w Irlandii miał zostać uwięziony, bo nie chciał się zwracać do uczniów "wedle płci". Obie opowieści są nieprawdziwe.

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Barbara Nowak o "aresztowaniu ucznia" w Kanadzie i "uwięzieniu nauczyciela" w Irlandii. To fake newsy

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

W dyskusji o pomysłach na skrócenie kolejek do lekarzy specjalistów poseł PiS Radosław Fogiel przypominał, że rząd Zjednoczonej Prawicy zniósł limity do lekarzy. A jego zdaniem Koalicja Obywatelska nie proponuje nic nowego, jeśli chodzi o kolejki do lekarzy. To prawda, PiS limity zniósł - ale mimo tego kolejki są jeszcze dłuższe. Eksperci wyjaśniają ten paradoks.

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Fogiel: "znieśliśmy limity do specjalistów". A kolejki wzrosły. Dlaczego?

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Politycy Zjednoczonej Prawicy oskarżają Szymona Hołownię, że "wypuścił na wolność" Włodzimierza Karpińskiego, "realizując politykę bezkarności". Tylko że marszałek Sejmu nie może zwalniać z aresztu i nie dzięki niemu Karpiński został wypuszczony. Prawnicy wyjaśniają, o co chodziło z pismem marszałka.

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Hołownia "wyciągnął na wolność Karpińskiego"? Nie, prokuratura

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Po wielu miesiącach zwłoki Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane dotyczące długości postępowań sądowych w 2022 roku. Wobec 2021 roku wyglądają optymistycznie, ale porównanie to zaciemnia okres pandemii, gdy sądy miały ograniczone możliwości pracy. Jeśli spojrzeć na cały okres rządów Zjednoczonej Prawicy, to po siedmiu latach sprawy w polskich sądach każdego szczebla trwają dłużej, w niektórych kategoriach nawet o ponad cztery miesiące.

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Ziobro: "wyraźny postęp" w sądach. Dane: sądy od rządów PiS pracują wolniej

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Miliony wyświetleń w sieci osiąga nagranie z relacji polskiej telewizji, które rzekomo pokazuje, jak prezydent USA Joe Biden upadł ze schodów, wychodząc w Warszawie z samolotu. Film jest prawdziwy, ale nie przedstawia sytuacji z udziałem prezydenta.

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

"Biden spadł ze schodów samolotu"? Nie, to nie on

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Publicysta tygodnika "Sieci" Michał Karnowski oburzył się, gdy w serwisie X opublikowano fotografię sprzed lat, na której pozuje on z chorągiewką z napisem www.tusk.pl. Nie ma jednak wątpliwości: zdjęcie jest autentyczne.

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Michał Karnowski: "ordynarny fotomontaż". Ale to jego prawdziwe zdjęcie

Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
Konkret24

Pierwszym krokiem w przywracaniu praworządności w Polsce po rządach PiS była wymiana polityków w Krajowej Radzie Sądownictwa. Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu wybrał czterech nowych posłów do zasiadania w tej instytucji. Ale problem do rozwiązania jest dużo trudniejszy. Prawnicy tłumaczą, czy i jak da się neo-KRS naprawić.

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Krajowa Rada Sądownictwa wciąż jest "neo". Jak długo jeszcze?

Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

"Ktoś wie i mi wytłumaczy?", "co on daje w łapkę?" - pytali internauci, komentując nagranie z obchodów Święta Niepodległości, na którym widać prezydenta wręczającego coś żołnierzom. Jak się okazuje, sposób wręczania tego przedmiotu nie jest przypadkowy i jest on cenną pamiątką dla żołnierza.

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Prezydent Duda dziękuje żołnierzom. "Co on im tam daje do ręki"?

Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Minister rodziny Marlena Maląg przekonuje, że "główną przyczyną spadku liczby urodzeń jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym". Badacze - także ci, na których pracach oparto rządową strategię demograficzną - zwracają uwagę, że czynników decydujących o tym, iż Polki odkładają decyzję o posiadaniu dziecka, jest jednak dużo więcej.

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Maląg podaje "główną przyczynę" spadku liczby urodzeń. A jak jest naprawdę?

Autor:
Gabriela
Sieczkowska
Źródło:
Konkret24

"Czy zdajecie sobie państwo sprawę, że po zmianie prawa Unii będzie możliwość nałożenia nowych podatków?" - mówił Mateusz Morawiecki w Sejmie 13 listopada. Ostrzegał przed planowanymi zmianami traktatów Unii Europejskiej, bo te zmiany mają rzekomo pozbawić Polskę suwerenności. Wyjaśniamy, o co chodzi z podatkami.

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Morawiecki straszy "nałożeniem nowych podatków" przez UE. To manipulacja

Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24