Służby sanitarne w poszczególnych województwach mają do dyspozycji ok. 20 tys. miejsc do kwarantanny znajdujących się w 130 obiektach – podaje ministerstwo zdrowia w odpowiedzi na pytania Konkret24. Z informacji urzędów wojewódzkich wynika, że jest ich znacznie więcej.

Ministerstwo Zdrowia szacowało, że nawet 100 tys. Polaków może zostać objętych kwarantanną. Obowiązek udostępnienia miejsc, które można przeznaczyć na ten cel, wynika z  wprowadzonego w Polsce stanu epidemii. Rozporządzenie z 20 marca przewiduje bowiem nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Według danych ministerstwa zdrowia z 24 marca w kwarantannie przebywało tego dnia 62 511 osób, a zgłoszonych do niej po powrocie z zagranicy było 104 529.

Szpitale, ośrodki zdrowia, hotele, internaty

W rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 marca w par. 12 napisano:

Nakazuje się udostępnienie, w celu zwalczania epidemii, nieruchomości, lokali i terenów, jeżeli są one przewidziane w planie, o którym mowa w art. 44 ust.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.

rozporządzenie ministra zdrowia z 20 marca 2020 roku

Miejsca do celów zwalczania epidemii to nie tylko ośrodki służby zdrowia – publiczne i niepubliczne - ale także szkoły, internaty, bursy, ośrodki konferencyjne oraz hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, które do celów izolacji lub kwarantanny zostały wyznaczone przez władze samorządowe w porozumieniu z ich właścicielami.

Nakaz, o którym mowa w rozporządzeniu, nie dotyczy jednak wszystkich tego typu obiektów - a jedynie tych, które są umieszczone w wojewódzkich planach działań na wypadek epidemii. Obowiązek sporządzenia takich planów nakłada ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Konkret24 zapytał Ministerstwo Zdrowia o liczbę obiektów i miejsc w nich przewidzianych do kwarantanny w wojewódzkich planach działania na wypadek epidemii. Odpowiedź biura komunikacji resortu brzmi: "Zgodnie z danymi przekazywanymi przez Wojewodów, według stanu na dzień 23.03.2020 r., w dyspozycji jest 130 lokalizacji z ok. 20 000 miejsc".

Tymczasem z szacunków Konkret24 przeprowadzonych po analizie dostępnych 16 wojewódzkich planów działania na wypadek wystąpienia epidemii wynika, że takich obiektów w całym kraju jest co najmniej ponad 900. Na czas izolacji bądź kwarantanny można w nich umieścić ok. 110 tys. osób. Do danych z aktualizowanych planów działań na wypadek epidemii (jest ustawowy obowiązek ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej każdego urzędu wojewódzkiego) odsyłali nas rzecznicy wojewodów, których pytaliśmy o te informacje.

Szacunek - a nie dokładna liczba miejsc - wynika z różnego sposobu prezentacji danych przez poszczególne województwa, innego kategoryzowania poszczególnych obiektów co do ich przeznaczenia czy też z różnego stanu aktualizacji danych.

I tak np. województwo lubelskie podaje w załączniku do planu działań na wypadek epidemii, że liczba osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie w obiektach innych niż placówki służby zdrowia wynosi 33 366, a takich obiektów na terenie województwa jest 169 .

Z kolei podlaski urząd wojewódzki podaje liczbę 6219 miejsc do kwarantanny, 1370 do izolacji i 1307 miejsc do leczenia na wypadek epidemii w 122 obiektach użyteczności publicznej i placówkach służby zdrowia.

W zaktualizowanym w lutym tego roku planie działań województwa lubuskiego zapisano, że na jego terenie do kwarantanny wyznaczono 42 miejsca, w których mogą przebywać 2103 osoby; do izolacji – 37 obiektów dla 1734 osób.

W województwie zachodniopomorskim, jak wynika z załącznika do planu działań, do samej kwarantanny wyznaczono 85 obiektów dla 6048 osób.

Wojewoda pomorski w swoim planie działania informuje, że do kwarantanny jest przeznaczonych 1950 miejsc w 49 lokalizacjach, a w województwie warmińsko-mazurskim jest 8179 miejsc w 79 obiektach.

Obiekt z dojazdem, parkingiem, na obrzeżach

Nie wszystkie obiekty użyteczności publicznej nadają się do wykorzystania w czasie epidemii. Jak czytamy w planie działań województwa łódzkiego, muszą spełniać następujące kryteria:

- możliwość komunikacji samochodowej po drodze o nawierzchni utwardzonej, optymalnie o nawierzchni asfaltowej lub betonowej;

- plac manewrowy (parking) o powierzchni umożliwiającej jednoczesny postój co najmniej pięciu samochodów typu furgon bezpośrednio w sąsiedztwie obiektu;

- dostęp do sieci telefonicznej;

- zaopatrzenie w wodę bieżącą zdatną do celów sanitarno-higienicznych i żywnościowych;

- podstawowe urządzenia sanitarno-higieniczne takie jak umywalki, natryski, toalety;

- ze względów sanitarnych pożądany jest wybór obiektu mającego kanalizację odprowadzającą nieczystości do izolowanych zbiorników typu szambo; odkażanie gromadzonych w takich zbiornikach nieczystości musi odbywać się pod nadzorem właściwych władz sanitarnych;

- lokalizacja na obrzeżach miast i osiedli.

Takie obiekty mogą służyć do izolacji - czyli odosobnienia osób, u których podejrzewa się wystąpienie choroby po to, by uniemożliwić przeniesienie jej na inne osoby; do kwarantanny - czyli odosobnienia osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej.

Autor:  Piotr Jaźwiński
Źródło:  Konkret24; zdjęcie: tvn24

Pozostałe

Wiek a epidemia. Dla kogo koronawirus jest szczególnie groźny?

Najstarszą osobą zmarłą w Polsce po zakażeniu koronawirusem był dotychczas 83-letni mężczyzna. Dane z różnych krajów o śmiertelności COVID-19 z podziałem na wiek pacjentów potwierdzają informacje przekazywane z WHO - seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg choroby.

458 w Polsce, 1096 w Wielkiej Brytanii. Ile testów na milion mieszkańców?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje o robienie testów każdej osobie potencjalnie zakażonej koronawirusem. "Testować, testować, testować" - mówił na konferencji dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jak sprawdziliśmy, obecnie w Polsce wykonywanych jest 458 testów na milion mieszkańców.

Wizyta u dentysty w czasie epidemii? Eksperci odradzają, poza przypadkami pilnymi

Jedną z kwestii szczególnie często poruszanych przez osoby wysyłające do Kontakt 24 pytania do programu "Koronawirus. Raport" są rady dotyczące wizyt u dentysty podczas epidemii. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne rekomenduje odroczenie leczenia, jeśli przypadek nie jest pilny. Podobnie krajowy konsultant w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i Naczelna Izba Lekarska.

Epidemia koronawirusa - tempo rozwoju w Polsce i innych krajach

Rosnąca liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wywołuje w sieci pytania o różne tempo rozwoju epidemii u nas i w innych krajach. Pojawiają się takie sformułowania jak "wariant włoski" czy "wariant niemiecki". Epidemiolodzy podkreślają, że o różnicach w dynamice zachorowań decyduje wiele czynników.

Stan zagrożenia epidemicznego – co to jest? Jakie są ograniczenia?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił na terenie całego kraju stan zagrożenia epidemicznego - wiąże się mi.in. z czasowym przywróceniem kontroli granicznej, zakazem przyjazdu do Polski cudzoziemców, ograniczeniem pracy galerii handlowych i organizowania zgromadzeń.